Regulamin – sklep internetowy Xiaomi4you.pl

Operatorem Strony Internetowej i Sklepu Internetowego Xiaomi4you
znajdującego się na stronie www.xiaomi4you.pl jest firma:

Xiaomi Poland Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 11/41
02-739 Warszawa
NIP: 5213714217
REGON : 36312135

Wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000589219.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Xiaomi4you dostępnego pod adresem www.xiaomi4you.pl oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.

1. Rejestracja – sklep online Xiaomi4you.pl

 • Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie xiaomi4you.pl
 • Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
 • Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów JavaScript i cookies, lub Opera w wersji 10 lub nowszej, lub Chrome w wersji 10 lub nowszej, akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalacje, minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli

2. Strony transakcji

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Xiaomi4you zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.
 • Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.xiaomi4you.pl jest operator Sklepu – firma Xiaomi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 11/41. W przypadku odbioru osobistego stroną dokonującą sprzedaży jest punkt odbioru osobistego Warszawa ul. Urwisko 10 (w dni powszednie godzinach 10:00 – 16:00)o czym użytkownik informowany jest drogą elektroniczną (e-mail) bezpośrednio po dokonaniu zamówienia w Sklepie Internetowym Xiaomi4you.

3. Oferta sklepu internetowego Xiaomi4you.pl

 • Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu Internetowego Xiaomi4you w chwili składania zamówienia.
 • Ceny towarów znajdujących się w Sklepie, są podane w polskich złotych.
 • Ceny towarów widoczne dla Klientów detalicznych są cenami brutto i zawierają podatek VAT
 • Kolorystyka na zdjęciach może odbiegać od faktycznej – w zależności od skalibrowania monitora na którym są wyświetlane oraz kąta patrzenia – odcienie mogą się różnić.
 • Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję

4. Zamawianie towarów

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub przedsiębiorca. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Zamówienie może zostać złożone poprzez:

 • Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu
 • Wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane dotyczące zamawianego towaru oraz dane odbiorcy i ewentualne dane dla wystawienia faktury VAT na adres biuro@xiaomi4you.pl
 • Telefonicznie pod numerem Biura Obsługi Klienta +48 505 634 195

Podczas składania zamówienia telefonicznego, kupujący zobowiązany jest do podania adresu e-mail w celu otrzymania potwierdzenia zamówienia z linkiem do potwierdzenia przez kupującego zawarcia umowy sprzedaży i akceptacji regulaminu sklepu.

Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Xiaomi4you danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.

Złożenie zamówienia wiąże się zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Xiaomi4you a klientem składającym zamówieniem. Jedyną możliwością anulowania zamówienia jest złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy – szczegółowy opis procedury wraz z formularzem do pobrania znajduje się na stronie www.xiaomi4you.pl w zakładce „Regulamin”.

5. Realizacja zamówień

 • Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym Xiaomi4you musi zostać potwierdzone. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia system automatycznie potwierdzi przyjęcie do realizacji.
 • W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sklepu.
 • W przypadku wyboru formy płatności w postaci wpłaty na konto bankowe sklepu, należy dokonać płatności w terminie do 7 dni. W przypadku braku płatności za dane zamówienie w terminie 7 dni, sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia.
 • Większość zamówień realizowanych (wysyłanych) jest w ciągu 1-2 dni roboczych. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia klient zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Sklep zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w jak najkrótszym czasie, w terminie nie przekraczającym 30 dni.
 • Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od daty nadania w przypadku wysyłki kurierskiej, 1-3 dni robocze w przypadku wysyłki pocztowej.
 • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Xiaomi4you
 • Do transakcji wystawiamy faktury VAT 23% lub oraz paragony – w zależności od wyboru kupującego.
 • Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić stan i kompletność zawartości przesyłki, a w przypadku stwierdzenia:a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki/towaru i/lub) niekompletności zawartości przesyłki/towaru i/lub) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia Klient uprawniony jest do:
  – odmowy przyjęcia przesyłki. Odmawiając przyjęcia przesyłki, Klient może powiadomić Xiaomi4you, w tym w drodze e-mailowej, o zaistniałej sytuacji, w celu przygotowania nowej dostawy lub- przyjęcia przesyłki (za uiszczeniem kwoty pobrania, jeśli przy danej przesyłce dochodzi do pobrania kwoty od Klienta) i jednoczesnego spisania – wspólnie z kurierem – protokołu reklamacji zawierającego opis niezgodności towaru z umową (protokół powinien być podpisany przez kuriera). Protokół Klient wypełnia i podpisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w obecności pracownika poczty kurierskiej.
 • W przypadku wyboru przez kupującego formy przesyłki w postaci przesyłki kurierskiej, płatnej przy odbiorze, Klient zobowiązany jest odebrać i opłacić przesyłkę w celu zakończenia transakcji. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez spełnienia świadczenia. Kupujący, który nie odbierze i nie opłaci przesyłki z zamówieniem, nie dopełniając tym samym umowy sprzedaży/zakupu, może otrzymać wezwanie do zapłaty i zostać obciążony kosztami poniesionymi przez operatora w ramach świadczenia usługi, wraz z przysługującymi odsetkami.
 • Sprzedający jest upoważniony przesłać, Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 • Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. NR 249, poz. 1661), złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją na przesyłanie drogą elektroniczną wystawianych przez wystawcę faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, przy czym zmiany adresu e-mail, na który mają być wysyłane e-faktury, będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero po doręczeniu mu informacji o nowym adresie e-mail, w formie elektronicznej lub pisemnej. Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej wystawcy faktur.

6. Formy płatności

 • Gotówką przy odbiorze towaru
 • Przelewem przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 • Poprzez system Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, możliwa płatność kartami kredytowymi lub przez bankowość elektroniczną.
 • Przesyłką kurierską płatną przy odbiorze.

7. Transport i dostawa towarów

 • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 • Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

8. Reklamacje i gwarancje

 • W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Xiaomi4you (biuro@xiaomi4you.pl)
 • Każdy zakupiony towar w naszym Sklepie jest fabrycznie nowy i posiada 12- to miesięczną gwarancję.
 • Zwroty towarów w przypadku odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny (zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) przyjmowane są w przypadku, gdy pozostają w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Nabywcy, który w Sklepie Internetowym nabył towar posiadający wady fizyczne lub prawne, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowa procedura rękojmi wraz z niezbędnym do wypełnienia formularzem znajduje się na stronie internetowej xiaomi4you.pl w zakładce Regulamin.
 • Sklep Internetowy Xiaomi4you jest gwarantem sprzedawanych produktów, w przypadku gdy zareklamowany produkt spełnia wymogi określone w powyższym punkcie regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

  • Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
  • Do korzystania z serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
  • Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 6,
  • Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,
  • Google Chrome w wersji nie starszej niż 2.0,
  • Opera w wersji nie starszej niż 8.0,
 • Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym Xiaomi4you wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do firmy Xiaomi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wałbrzyska 11/41 oraz na przetwarzanie tego adresu przez sklep xiaomi4you.pl
 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 • Zawartość Internetowego Sklepu Xiaomi4you nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu Internetowego Xiaomi4you są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi od producentów.
 • Internetowy Sklep Xiaomi4you nie wypożycza sprzętu i towarów do testowania.
 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Operator strony internetowej nie odpowiada za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych. Operator sklepu internetowego zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu, o czym w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informował na stronie głównej serwisu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U .z 2002 r., Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz.271) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Zwrot towaru w terminie 14 dni bez podawania przyczyny

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Klient, który zawarł umowę na odległość (np. dokonując zakupu przez Internet), ma prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni i przekazanie tego pisma sprzedawcy na piśmie. Aby termin został zachowany wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Aby procedura zwrotu została zakończona klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy – w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uznana za niezawartą, a klient zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec sprzedawcy. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Według obowiązującego prawa termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni. Termin 14-dniowy, w którym klient ma prawo odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania towaru przez klienta.

W przypadku skorzystania z prawa zwrotu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny koszt przesyłki zwrotnej do sprzedawcy ponosi klient.

Sprzedawca po otrzymaniu przesyłki zwrotnej i jej zweryfikowaniu zobowiązuje się zwrócić klientowi koszt zakupionego towaru + koszt przesyłki podstawowej (najtańszy koszt przesyłki obowiązujący w cenniku kosztów dostawy).

Klient ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie wysyłanego towaru. W przypadku, gdy sprzedawca otrzyma w ramach zwrotu towar uszkodzony, lub jego stan będzie świadczył o przekroczeniu granic zwykłego zarządu (będącego wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy) sprzedawca może – zgodnie z obowiązującym prawem – zmniejszyć wartość zakupionej i zwracanej rzeczy i zwrócić kwotę mniejszą, niż cena zakupu poniesiona przez klienta.

Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu kosztu towaru w czasie do 14 dni od otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem. Warunkiem pozytywnego ustosunkowania się do odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy jest zwrócenie towaru zgodnie z warunkami, opisanymi na stronie internetowej sprzedawcy i zgodnie z obowiązującym prawem

Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny dotyczy jedynie konsumentów

(nie dotyczy przedsiębiorstw dokonujących zakupu na fakturę VAT).

Definicja konsumenta na podstawie Kodeksu Cywilnego Art. 221: “Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.

W przypadku zwracania towaru na podstawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość niezbędne jest:

 • wypełnienie w pełni formularza “Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” i przesłanie go na adres e-mail biuro@xiaomi4you.pl,
 • dołączenie do przesyłki wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz “Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”,
 • dokładne i bezpieczne zapakowanie zwracanego towaru (wraz z całym załączonym zestawem akcesoriów) aby towar dotarł do sprzedawcy w stanie niezmienionym. Odpowiedzialność za towar w transporcie bierze na siebie wysyłający,
 • w przypadku gdy na towar został wystawiony dokument w postaci paragonu – do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu,

W przypadku niedopełnienia warunków zwrotu realizacja żądania zostanie wstrzymana aż do skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.

Rękojmia

Zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego możliwość do skorzystania z prawa rękojmi klient ma do czynienia w sytuacji gdy towar posiada wady:

Wada fizyczna

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta,
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Wada prawna

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

Zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 • Przy zwracaniu towaru Klient musi bezwzględnie dołączyć wszelkie dokumenty poświadczające koszty poniesione w ramach transakcji.
 • Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania Klienta od momentu otrzymania zwróconego przez Klienta towaru.
 • W przypadku potwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedawca zobowiązuje się do rozwiązania problemu za pomocą jednej z określonych ustawą możliwości:a) przywrócenie towaru do stanu zgodności z umową,b) wymiana towaru na nowy zgodny z umową,c) odstąpienie od umowy) obniżenie ceny towaru niezgodnego z umową

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę

albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

W przypadku uznania zgłoszenia z tytułu rękojmi i braku możliwości doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową lub wymiany i uznania prawa do odstąpienia od umowy:

 • klientowi dokonującemu zakupu na fakturę VAT zostanie wystawiona faktura korygująca. Zwrot pieniędzy nastąpi po otrzymaniu od klienta podpisanej kopii korekty faktury VAT.
 • klientowi dokonujący zakupu na potrzeby własne (paragon)otrzyma zwrot pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Aby skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, należy zachować wskazane w ustawie terminy (ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa):

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady.

W przypadku zwracania towaru na podstawie rękojmi niezbędne jest:

 • wypełnienie w pełni formularza “Rękojmia” i przesłanie go na adres e-mail biuro@xiaomi4you.pl (do każdej sztuki zwracanego towaru należy wypełnić osobny formularz).
 • Sprzedawca zobowiązuje się udzielić klientowi informacji co do formy przesyłki zwrotnej do sprzedawcy w okresie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania formularza. Odpowiedź zostanie udzielona w postaci e-maila zwrotnego do klienta lub telefonicznie pod podany w formularzu numer kontaktowy.

Po uzyskaniu informacji od sprzedawcy o formie zwrotu towaru klient zobowiązany jest:

 • dołączyć do przesyłki w pełni wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz “Rękojmia”,
 • dokładnie i bezpiecznie zapakować zwracany towar (wraz z całym załączonym zestawem akcesoriów) aby towar dotarł do sprzedawcy nieuszkodzony. Odpowiedzialność za towar w transporcie bierze na siebie wysyłający,
 • Do przesyłki należy dołączyć kserokopię Faktury Vat zakupu lub oryginał paragonu.

W przypadku niedopełnienia warunków zwrotu realizacja żądania zostanie wstrzymana aż do momentu skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów.