Xiaomi Poland Sp. z o.o.
Str. Walbrzyska 11/41
02-739 Warsaw, Poland

Telefon:      (+48)  22 350 96 96
e-mail:        wsparcie@xiaomi4you.pl
strona www:  www.xiaomi4you.pl

Dostępne formy płatności w sklepie internetowym:

<!–

var dotpayWidgetConfig = {
sellerAccountId: ‘491561’,
amount: ‘1000.00’,
currency: ‘PLN’,
lang: ‘pl’,
widgetFormContainerClass: ‘my-form-widget-container’,
channelsWrapperContainerClass: ‘my-channels-wrapper’,
widgetClass: ‘my-widget-class’,
selectedWidgets: [‘formWidget’],
offlineChannel: ‘mark’,
offlineChannelTooltip: true,
debug: true
}
–>